www.belgium.be Logo of the Belgian government

FOD Financiën

Jaarverslag

2017

Wij leren u niets nieuws dat wij een organisatie van cijfers zijn.
Wij bieden dagelijks aan alle burgers en bedrijven een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening.
Wij staan voor een correcte en rechtvaardige belasting voor iedereen.

Person

Hans D’Hondt Voorzitter

De FOD Financiën in 2017

114 miljard € Fiscale
ontvangsten
6,2 miljard € Niet-fiscale
ontvangsten
1,6 miljard € Werkingsbudget
66,1 miljard € Geaffecteerde
ontvangsten
21.636   Medewerkers
160 sites Gebouwen
 

Dienstverlening

We willen zo goed mogelijk ten dienste staan van de belastingplichtigen, en daarbij tegemoet komen aan hun noden. Sinds enkele jaren richten we ons dan ook steeds meer op digitale dienstverlening en ook in de toekomst zullen we die inspanningen verderzetten.

Inzet en professionaliteit

Als overheidsdienst zijn we er ons van bewust dat we een belangrijke rol te spelen hebben in maatschappelijke en milieuaangelegenheden. Daarom moeten we een gepast beleid ontwikkelen.

Rechtvaardigheid en fraudebestrijding

We streven naar een rechtvaardigere maatschappij met meer gelijkheid. Prioritair daarbij zijn de strijd tegen de fraude en de rechtvaardige behandeling van de belastingplichtigen.

Veiligheid

Wij blijven onze betrokkenheid versterken in de strijd tegen terrorisme, drugs en namaak.